Ouders2019-05-05T22:01:00+00:00
Kinderhanden houden gefiguurzaagde triplex afbeelding van een vader en met een moeder met links en rechts een kind. De vier figuurtjes houden elkaars hand vast.

Beeld: istockphoto.com/baza178

OUDERS

Als je een ouder of verzorger bent van een intersekse kind, zul je hier informatie vinden die belangrijk is voor jou en je kind.1Wettelijk gezien is iemand jonger dan 18 jaar een kind. Maar als je het hebt over je kind, zal die leeftijdsgrens vast niet gelden; eens je kind, altijd je kind. Als je kind nog heel jong is, misschien net geboren, heb je vast en zeker vragen over wat je van gezondheidswerkers gehoord hebt. En als je kind al ouders is, zoek je misschien informatie  die je helpt je kind beter te begrijpen.

Seksediversiteit? Intersekse? DSD?

Onder de noemer seksediversiteit vallen veel natuurlijke variaties van de geslachtskenmerken. Voor de medische aspecten wordt vaak de parapluterm DSD gebruikt, terwijl voor de maatschappelijke aspecten het woord intersekse wordt gebruikt. Maar vaak worden ook de namen van diagnoses gebruikt, bijvoorbeeld adrenogenitaalsyndroom, syndroom van Turner, syndroom van Klinefelter, enzovoort 2Andere termen die gezondheidswerkers soms gebruiken zijn 46,XY DSD, 46,XX DSD, ovotesticulaire DSD,  46,XX bijnierschorshyperplasie, 21-hydroxylase deficiëntie, Prader-schaal, mozaïek chromosomenpatroon, hypospadie, Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-syndroom, Syndroom van Swyer, ovotestis, androgeenongevoeligheidsyndroom, Quigley-schaal, gonadale dysgenesie, 17β-hydroxysteroid dehydrogenase 3, 5α-reductase deficiëntie, en cryptorchisme. Dit is nog maar een klein deel van de woorden die gebruikt worden voor/bij de ongeveer 40 diagnoses die onder de parapluterm DSD vallen.

Er zijn een paar punten die belangrijk zijn om te onthouden:

  1. Intersekse en DSD zijn verzamelnamen en hebben niet dezelfde betekenis (hoewel het precies dezelfde groep mensen betreft).
  2. Mensen met verschillende diagnoses kunnen compleet verschillende ervaringen hebben; een vrouw met compleet androgeenongevoeligheidsyndroom kan bijvoorbeeld testosteron gebruiken zonder te vermannelijken terwijl een vrouw met het Syndroom van Swyer wél zou vermannelijken.
  3. Het is belangrijk dat de juiste diagnose wordt gesteld, want sommige diagnoses kunnen samengaan met ernstige gezondheidsrisico’s. Opvallend genoeg hebben die gezondheidsrisico’s meestal niets te maken met de geslachtskenmerken waaraan zowel DSD als intersekse hun naam aan te danken hebben.

Als je kind net geboren is

Hier vind je informatie voor ouders die net gehoord hebben dat hun pasgeboren kind een vorm van seksediversiteit heeft en daar meer over willen weten.

Als je net gehoord hebt dat jouw kind een vorm van seksediversiteit heeft, ben je misschien bezorgd of geschrokken en zit je met een groot aantal vragen. Misschien was het ook voor jou nieuw dat sekse veel diverser is dan wat de meeste mensen onder man en vrouw verstaan. Je zou niet de enige zijn- daar hebben we het later over.

Als je het net pas weet en hiervoor nog nooit van seksediversiteit,  intersekse of DSD hebt gehoord, zullen veel van je vragen beantwoord worden in de publicatie Steun je intersekse kind, een gids voor ouders die door OII Europe, IGLYO, EPA, en NNID is ontwikkeld op basis van de ervaringen van volwassen intersekse mensen.

Als je kind al wat ouder is

Sommige kinderen krijgen pas tijdens de puberteit te horen dat ze een vorm van seksediversiteit hebben, maar ook voor ouders die al sinds de geboorte weten dat hun kind een vorm van seksediversiteit heeft kan onderstaande informatie interessant zijn. 

Als je over seksediversiteit zwijgt zul je ook niet gediscrimineerd worden. Maar van zwijgen zul je ook niet gelukkig worden – eerder het tegenovergestelde. Daar hebben al veel wetenschappers over gepubliceerd. Wat dan wel moet gebeuren, staat beschreven in de Verklaring van Malta. Hierin vertellen dertig internationale intersekse-organisaties welke problemen zij zien voor de acceptatie van seksediversiteit in de maatschappij. Een belangrijke boodschap in de Verklaring van Malta, is dat je als ouder niet voor je kind kunt beslissen wat je dan wel moet doen. Dat geldt zeker als het om beslissingen gaat die niet meer zijn terug te draaien. Ethici, maar ook de Verenigde Naties, de Raad van Europa, en het Europees parlement vinden dat dergelijke beslissingen moeten worden uitgesteld tot je kind daar zelf over kan beslissen. Je kunt je kind daar het best bij helpen als je zelf precies weet wat seksediversiteit is. Voor jezelf kan het helpen als je weet dat dat sekse niet door chromosomen wordt bepaald. Je zult dan begrijpen dat biologieboeken moeten worden aangepast: XY-chromosomen is meestal een jongen, XX-chromosomen is meestal een meisje.

Leren omgaan met seksediversiteit hoef je gelukkig niet alleen te doen. Er zijn patiëntenorganisaties en intersekseorganisaties waar je ouders in een gelijke situatie kunt ontmoeten. En als je medische of psychosociale ondersteuning zoekt kun je terecht bij de landelijke DSD-centra of bij andere hulpverleners.

Zelf actief worden in een organisatie die opkomt voor de rechten van je kind, is misschien wel de beste manier om je kind te helpen.

Separator: start positie

Meer lezen…

Wil je meer lezen? Misschien vind je onderstaande artikelen ook interessant! Ze zijn net als dit artikel gericht op ouders.

E/C.12/BHR/CO/1

The Committee considered the initial report of Bahrain at its 18th, 19th and 20th meetings, held on 24 and 25 February 2022, and adopted the present concluding observations at its 30th meeting, held on 4 March 2022.

E/C.12/BOL/CO/3

The Committee considered the third periodic report of the Plurinational State of Bolivia1 at its 41st and 43rd meetings, held on 5 and 6 October 2021, and adopted the present concluding observations at its 54th meeting, held on 15 October 2021.2

E/C.12/AZE/CO/4

The Committee considered the fourth periodic report of Azerbaijan at its 34th and 36th meetings, held online on 30 September and 1 October 2021, and adopted the present concluding observations at its 57th meeting, held on 15 October 2021.

E/C.12/FIN/CO/7

The Committee considered the seventh periodic report of Finland (E/C.12/FIN/7) at its 5th, 7th and 8th meetings (see E/C.12/2021/SR.5, 7 and 8), held virtually for the first time due to the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, on 17–19 February 2021, and adopted the present concluding observations at its 27th meeting, held on 5 March 2021.

CEDAW/C/TUR/CO/8

The Committee considered the eighth periodic report of Türkiye (CEDAW/C/TUR/8) at its 1882nd and 1884th meetings (see CEDAW/C/SR.1882 and 1884), held on 14 and 15 June 2022. The list of issues and questions raised by the pre-sessional working group is contained in CEDAW/C/TUR/Q/8, and the responses of Türkiye are contained in CEDAW/C/TUR/RQ/8.

CEDAW/C/NAM/CO/6

The Committee considered the sixth periodic report of Namibia (CEDAW/C/NAM/6) at its 1887th and 1888th meetings (see CEDAW/C/SR.1887 and 1888) held on 17 June 2022. The Committee’s list of issues and questions is contained in CEDAW/C/NAM/Q/6 and the responses of Namibia are contained in CEDAW/C/NAM/RQ/6.

CEDAW/C/MNG/CO/10

The Committee considered the tenth periodic report of Mongolia (CEDAW/C/MNG/10), submitted under the simplified reporting procedure, at its 1895th and 1897th meetings (see CEDAW/C/SR.1895 and 1897), held on 23 and 24 June 2022.

CEDAW/C/UGA/CO/8-9

The Committee considered the combined eighth and ninth periodic reports of Uganda (CEDAW/C/UGA/8-9) at its 1858th and 1859th meetings (see CEDAW/C/SR.1858 and CEDAW/C/SR.1859), held on 11 February 2022. The list of issues and questions raised by the pre-sessional working group is contained in CEDAW/C/UGA/Q/8-9, and the responses of Uganda are contained in CEDAW/C/UGA/RQ/8-9.

Dit is een ‘verzamelpagina’ waar informatie voor een specifiek onderwerp of een specifieke doelgroep bij elkaar wordt gebracht. Misschien zijn er andere verzamelpagina’s die u voor u ook interessant zijn. Op dit moment zijn voor de volgende onderwerpen/doelgroepen aparte pagina’s beschikbaar:

Go to Top