Ouders2019-05-05T22:01:00+00:00
Kinderhanden houden gefiguurzaagde triplex afbeelding van een vader en met een moeder met links en rechts een kind. De vier figuurtjes houden elkaars hand vast.

Beeld: istockphoto.com/baza178

OUDERS

Als je een ouder of verzorger bent van een intersekse kind, zul je hier informatie vinden die belangrijk is voor jou en je kind.1Wettelijk gezien is iemand jonger dan 18 jaar een kind. Maar als je het hebt over je kind, zal die leeftijdsgrens vast niet gelden; eens je kind, altijd je kind. Als je kind nog heel jong is, misschien net geboren, heb je vast en zeker vragen over wat je van gezondheidswerkers gehoord hebt. En als je kind al ouders is, zoek je misschien informatie  die je helpt je kind beter te begrijpen.

Seksediversiteit? Intersekse? DSD?

Onder de noemer seksediversiteit vallen veel natuurlijke variaties van de geslachtskenmerken. Voor de medische aspecten wordt vaak de parapluterm DSD gebruikt, terwijl voor de maatschappelijke aspecten het woord intersekse wordt gebruikt. Maar vaak worden ook de namen van diagnoses gebruikt, bijvoorbeeld adrenogenitaalsyndroom, syndroom van Turner, syndroom van Klinefelter, enzovoort 2Andere termen die gezondheidswerkers soms gebruiken zijn 46,XY DSD, 46,XX DSD, ovotesticulaire DSD,  46,XX bijnierschorshyperplasie, 21-hydroxylase deficiëntie, Prader-schaal, mozaïek chromosomenpatroon, hypospadie, Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-syndroom, Syndroom van Swyer, ovotestis, androgeenongevoeligheidsyndroom, Quigley-schaal, gonadale dysgenesie, 17β-hydroxysteroid dehydrogenase 3, 5α-reductase deficiëntie, en cryptorchisme. Dit is nog maar een klein deel van de woorden die gebruikt worden voor/bij de ongeveer 40 diagnoses die onder de parapluterm DSD vallen.

Er zijn een paar punten die belangrijk zijn om te onthouden:

  1. Intersekse en DSD zijn verzamelnamen en hebben niet dezelfde betekenis (hoewel het precies dezelfde groep mensen betreft).
  2. Mensen met verschillende diagnoses kunnen compleet verschillende ervaringen hebben; een vrouw met compleet androgeenongevoeligheidsyndroom kan bijvoorbeeld testosteron gebruiken zonder te vermannelijken terwijl een vrouw met het Syndroom van Swyer wél zou vermannelijken.
  3. Het is belangrijk dat de juiste diagnose wordt gesteld, want sommige diagnoses kunnen samengaan met ernstige gezondheidsrisico’s. Opvallend genoeg hebben die gezondheidsrisico’s meestal niets te maken met de geslachtskenmerken waaraan zowel DSD als intersekse hun naam aan te danken hebben.

Als je kind net geboren is

Hier vind je informatie voor ouders die net gehoord hebben dat hun pasgeboren kind een vorm van seksediversiteit heeft en daar meer over willen weten.

Als je net gehoord hebt dat jouw kind een vorm van seksediversiteit heeft, ben je misschien bezorgd of geschrokken en zit je met een groot aantal vragen. Misschien was het ook voor jou nieuw dat sekse veel diverser is dan wat de meeste mensen onder man en vrouw verstaan. Je zou niet de enige zijn- daar hebben we het later over.

Als je het net pas weet en hiervoor nog nooit van seksediversiteit,  intersekse of DSD hebt gehoord, zullen veel van je vragen beantwoord worden in de publicatie Steun je intersekse kind, een gids voor ouders die door OII Europe, IGLYO, EPA, en NNID is ontwikkeld op basis van de ervaringen van volwassen intersekse mensen.

Als je kind al wat ouder is

Sommige kinderen krijgen pas tijdens de puberteit te horen dat ze een vorm van seksediversiteit hebben, maar ook voor ouders die al sinds de geboorte weten dat hun kind een vorm van seksediversiteit heeft kan onderstaande informatie interessant zijn. 

Als je over seksediversiteit zwijgt zul je ook niet gediscrimineerd worden. Maar van zwijgen zul je ook niet gelukkig worden – eerder het tegenovergestelde. Daar hebben al veel wetenschappers over gepubliceerd. Wat dan wel moet gebeuren, staat beschreven in de Verklaring van Malta. Hierin vertellen dertig internationale intersekse-organisaties welke problemen zij zien voor de acceptatie van seksediversiteit in de maatschappij. Een belangrijke boodschap in de Verklaring van Malta, is dat je als ouder niet voor je kind kunt beslissen wat je dan wel moet doen. Dat geldt zeker als het om beslissingen gaat die niet meer zijn terug te draaien. Ethici, maar ook de Verenigde Naties, de Raad van Europa, en het Europees parlement vinden dat dergelijke beslissingen moeten worden uitgesteld tot je kind daar zelf over kan beslissen. Je kunt je kind daar het best bij helpen als je zelf precies weet wat seksediversiteit is. Voor jezelf kan het helpen als je weet dat dat sekse niet door chromosomen wordt bepaald. Je zult dan begrijpen dat biologieboeken moeten worden aangepast: XY-chromosomen is meestal een jongen, XX-chromosomen is meestal een meisje.

Leren omgaan met seksediversiteit hoef je gelukkig niet alleen te doen. Er zijn patiëntenorganisaties en intersekseorganisaties waar je ouders in een gelijke situatie kunt ontmoeten. En als je medische of psychosociale ondersteuning zoekt kun je terecht bij de landelijke DSD-centra of bij andere hulpverleners.

Zelf actief worden in een organisatie die opkomt voor de rechten van je kind, is misschien wel de beste manier om je kind te helpen.

Separator: start positie

Meer lezen…

Wil je meer lezen? Misschien vind je onderstaande artikelen ook interessant! Ze zijn net als dit artikel gericht op ouders.

CRC/C/NLD/CO/5-6

Netherlands (CRC 11-02-2022) - The Committee considered the combined fifth and sixth periodic reports of the Netherlands at its 2566th and 2568th meetings, held on 1 and 2 February 2022, and adopted the present concluding observations at its 2682nd meeting, held on 11 February 2022.

A/HRC/46/37

A/HRC/46/37 - Report of the Special Rapporteur on the right to privacy, Joseph A. Cannataci (HRC - 25 January 2021)

CCPR/C/PRT/CO/5

Portugal (CCPR 28-04-2020) - The Human Rights Committee considered the fifth periodic report of Portugal (CCPR/C/PRT/RQ/5) at its 3696th and 3697th meetings (see CCPR/C/SR.3696 and 3697), held on 5 and 6 March 2020. On 27 March 2020, the Committee adopted the present concluding observations.

E/C.12/UKR/CO/7

Ukraine (CESCR 02-04-2020) - The Committee considered the seventh period report of Ukraine (E/C.12/UKR/7) at its 8th and 9th meetings (see E/C.12/2020/SR.8 and 9), held on 20 and 21 February 2020, and adopted the present concluding observations at its 30th meeting, held on 6 March 2020.

CEDAW/C/LVA/CO/4-7

Latvia (CEDAW 10-03-2020) - The Committee considered the combined fourth to seventh periodic reports of Latvia (CEDAW/C/LVA/4–7) at its 1749th and 1750th meetings (see CEDAW/C/ SR.1749 and CEDAW/C/SR.1750), held on 11 February 2020. The list of issues and questions raised by the pre-sessional working group is contained in CEDAW/C/LVA/ Q/4–7, and the responses of Latvia are contained in CEDAW/C/LVA/Q/4–7/Add.1.

CEDAW/C/PAK/CO/5

Pakistan (CEDAW 10-03-2020) - The Committee considered the fifth periodic report of Pakistan (CEDAW/C/PAK/5) at its 1751st and 1752nd meetings (see CEDAW/C/SR.1751 and CEDAW/C/SR.1752), held on 12 February 2020. The list of issues and questions raised by the pre-sessional working group is contained in CEDAW/C/PAK/Q/5, and the responses of Pakistan are contained in CEDAW/C/PAK/RQ/5.

Dit is een ‘verzamelpagina’ waar informatie voor een specifiek onderwerp of een specifieke doelgroep bij elkaar wordt gebracht. Misschien zijn er andere verzamelpagina’s die u voor u ook interessant zijn. Op dit moment zijn voor de volgende onderwerpen/doelgroepen aparte pagina’s beschikbaar:

Go to Top