Vertegenwoordigers van OII Europe en ILGA-Europe op bezoek bij de Raad van Europa.

Een gids voor ouders van intersekse kinderen. Samengesteld door IGLYO, OII Europe, EPA en NNID.

Inhoudsopgave
Inleiding
Advies voor ouders
Veel gestelde vragen
Medische ingrepen
Met je kind praten over intersekse
Met anderen praten over je intersekse kind
Met professionals over je kind praten
Over deze publicatie

Inhoudsopgave

De eerste Engelstalige versie van Steun je intersekse kind is in 2018 geschreven en gepubliceerd door IGLYO, OII Europe, en EPA. Sindsdien is deze gids voor ouders van intersekse kinderen vertaald in het IJslands, Frans, Grieks, Portugees, en Turks. De Nederlands versie is door NNID vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie. De online-versie bevat voetnoten, verwijzingen en referenties die niet zijn opgenomen in de pdf-versie.

Hoofdstukken

1

Inleiding

Wat is intersekse? Is het een jongen of een meisje? Dit is de vraag die overal ter wereld wordt gesteld wanneer iemand bevalt. Veel ouders zullen die vraag zonder nadenken beantwoorden. Maar voor een aanzienlijk aantal zal het antwoord ingewikkelder zijn.

Inleiding
2

Advies voor ouders

Als je erachter komt dat je kind intersekse is, kan dat voor jou als een verrassing komen. Je kunt veel dingen voelen en denken als gevolg van dat nieuws.

Advies voor ouders
3

Veel gestelde vragen

Je bent niet de enige die veel vragen heeft. Van tal van ouders hebben we eerder gehoord wat hen bezighoudt. Hier vindt je de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Veel gestelde vragen
4

Medische ingrepen

De eerste vraag die je jezelf moet stellen is: Waarom denk ik dat mijn kind medische interventies nodig heeft?

Medische ingrepen
5

Met je kind praten over intersekse

Het is belangrijk dat je kind zich niet op een negatieve manier anders voelt of zich zorgen maakt over intersekse. Maar er niet over praten kan net zo’n groot probleem zijn.

Met je kind praten
6

Met anderen praten over je intersekse kind

Geheimhouding is niet goed. Maar als je aan iedereen vertelt dat je kind intersekse is, ontneem je je kind de mogelijkheid om later zelf te beslissen met wie deze informatie gedeeld wordt en met wie niet. Die grens wordt privacy genoemd. Daar gaat dit hoofdstuk over.

Met anderen praten
7

Vragen die anderen kunnen stellen

Weinig dingen zijn zo verrassend als de vragen die andere mensen je kunnen stellen. Soms zul je een antwoord willen geven, soms kun je (nog) geen antwoord geven, en vaak zul je denken ‘Wat gaat jou dat aan?’.

Vragen van anderen
8

Met professionals over je kind praten

Op diverse momenten in het leven van je kind zal je moeten beslissen welke professionals moeten weten dat je kind intersekse is en hoe je dit met je kind aanpakt.

Met professionals praten
9

Over deze publicatie

De eerste Engelstalige versie van Steun je intersekse kind is in 2018 geschreven en gepubliceerd door IGLYO, OII Europe, en EPA. Sindsdien is deze gids voor ouders van intersekse kinderen vertaald in het IJslands, Frans, Grieks, Portugees, en Turks. De Nederlands versie is door NNID vertaald en aangepast aan de Nederlandse situatie.

Over deze publicatie
Vader en kind zitten aan een tafel, Beiden hebben een pen in hun hand en het kind schrijft of tekent op een stuk papier. Lijntekening gemaakt met een enkele pennenstreek

Auteursrecht

Oorspronkelijke titel
Support your intersex child, © 2018 IGLYO, OII Europe, en EPA.

Nederlandstalige bewerking
Steun je intersekse kind © 2019 Stichting NNID.

Illustraties
Valenty Kuzilina (Valenty )

Ook als pdf te downloaden
Deze online-versie is een met woordenlijst, voetnoten, verwijzingen en referenties verrijkte versie van de de gedrukte publicatie Steun je intersekse kind, een gids voor ouders, ISBN….. die ook als PDF te downloaden is.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende(n).

Uitgever
Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor sekse diversiteit
Staddijk 91, 6537 TW Nijmegen. Nederland

Twee kinderen zitten in kleermakerszit met de ruggen tegen elkaar. Het linkerkind heeft een laptop op schoot en is aan het typen. Het rechterkind leest een boek. Lijntekening gemaakt met een enkele pennenstreek.
OVER DEZE PUBLICATIE
INLEIDING
OVER DEZE PUBLICATIE
INLEIDING
Ouder met een kind op schoot. Samen lezen ze een tijdschrift of een boek. Lijntekening gemaakt met een enkele pennenstreek.