Rutgers

Het Nederlandse kenniscentrum voor seksualiteit. Komt voort uit een fusie tussen Rutgers Nisso Groep, en WPF, World Population Foundation.

2018-11-26T21:20:36+00:00November 26th, 2018|Categories: |

Movisie

Het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van

2018-11-26T21:15:39+00:00November 26th, 2018|Categories: |

NNID

Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, zet zich o.a. in voor gelijkberechtiging en emancipatie van intersekse personen. nnid.nl

2018-11-26T21:11:48+00:00November 26th, 2018|Categories: |

Ministerie van VWS

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdt zich o.a. bezig met de onderwerpen sport, medische ethiek, jeugd en zorg.

2018-11-26T21:09:40+00:00November 26th, 2018|Categories: |

Ministerie van J&V

Het ministerie van Justitie en Veiligheid  houdt zich o.a. bezig met de onderwerpen discriminatie en wetgeving rondom gender en sekse.

2018-11-26T21:06:38+00:00November 26th, 2018|Categories: |

Ministerie van OCW

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt zich o.a. bezig met de onderwerpen emancipatie en onderwijs. www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap

2018-11-26T21:04:46+00:00November 26th, 2018|Categories: |

Ministerie van BZK

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt zich o.a. bezig met het onderwerp grondwet. www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/

2018-11-26T21:02:40+00:00November 26th, 2018|Categories: |

Kinderombudsman

De Kinderombudsman ziet er op toe dat in Nederland de rechten van het kind worden nageleefd. Het is een onafhankelijk instituut,

2018-11-26T20:57:27+00:00November 26th, 2018|Categories: |
Go to Top