Wat is seksediversiteit?

In het kort is seksediversiteit het uitgangspunt dat sekse een spectrum is met oneindig veel gelijkwaardige variaties, inclusief man en vrouw. Het is een inclusieve aanduiding; dat betekent dat iedereen onderdeel uitmaakt van het begrip seksediversiteit.

Maar diversiteit vereist ook de erkenning dat sommige groepen privileges hebben en dat andere groepen daar nadeel van ondervinden. Bij seksediversiteit zijn de privileges ontstaan doordat de culturele visie op sekse niet overeenkomt met de werkelijkheid. In de culturele visie wordt over het algemeen, bijvoorbeeld onder invloed van religie, uitgegaan van slechts twee geslachten: man en vrouw. In de gangbare culturele visie worden mensen die geboren worden met een lichaam dat niet voldoet aan de culturele visie op man en vrouw1Mensen die geboren worden met een lichaam dat niet past binnen de sociale constructies van man en vrouw, worden meestal aangeduid met termen als intersekse personen, DSD-patiënten, mensen met een geslachtsvariatie, enz., dikwijls als minderwaardig beschouwd.  Door de maatschappij wordt geprobeerd deze personen met geneeskundige-, psychologische-, en maatschappelijke interventies aan te passen aan de heersende culturele visie. Het gedwongen conformeren aan de heersende culturele visie leidt tot ernstige mensenrechtenschendingen die zelden onderzocht of vervolgd worden.