Wat is een DSD?

Allereerst: intersekse of DSD zijn niet hetzelfde, maar het betreft wel precies dezelfde groep mensen. Het acroniem DSD, in de betekenis van Disorders of Sex Development, is in 2006 bedacht door gezondheidswerkers die het woord intersekse stigmatiserend en onnauwkeurig vonden. In 2006 betekende intersekse en DSD dus precies hetzelfde. Maar kort na de publicatie waarin DSD werd geïntroduceerd bleek dat de gevoelswaarde van DSD niet identiek was aan die van het woord intersekse. Zowel patiëntenorganisaties als intersekseactivisten struikelden over het woord disorders dat een sterk negatieve connotatie heeft. Het werd gezien als extra stigmatiserend en medicaliserend. Tegenwoordig word vaak het alternatief Differences of Sex Development gebruikt. NNID vindt die naam ook niet ideaal omdat differences suggereert dat er een andere groep is die zichzelf als norm de norm ziet. In de sociologie wordt dat ‘othering’ genoemd.

De opgelegde naam Disorders of Sex Development wordt door veel intersekse personen gezien als een voorbeeld van medicalisering. Artsen definiëren DSD als

…congenital conditions in which development of chromosomal, gonadal, or anatomical sex is atypical.

In de praktijk vallen een groot aantal diagnoses onder de noemer DSD, waaronder Androgeen Ongevoeligheid Syndroom, Klinefelter Syndroom, micropenis, Syndroom van Mayer-Rokitansky-Küster en Turner Syndroom  (zie ook de Engelstalige Wikipedia-pagina over DSD).