Wat is diversiteit?

Diversiteit staat voor erkennen, accepteren, respecteren, en waarderen van verschillen tussen mensen, bijvoorbeeld op grond van  leeftijd, gezondheid, ras, afkomst, cultuur, sekse, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, opleiding, werkervaring, sociaal-economische status, en religieuze overtuigingen, politieke overtuigingen of andere ideologieën. Diversiteit staat ook voor het erkennen dat ieder mens uniek is en dat de verschillen tussen individuen worden erkend, geaccepteerd, gerespecteerd, en gewaardeerd.

Diversiteit ontstaat als groepen en individuen zonder vooroordelen samen leven en samenwerken in een omgeving die voor iedereen veilig is. Dat betekent dat diversiteit meer is dan het tolereren van de verschillen.