Onnodige operaties worden toch niet meer uitgevoerd?

Steedds meer gezondheidswerkers vinden dat operaties op interseksekinderen moeten worden uitgesteld tot het kind zelf kan beslissen. Jammer genoeg geld dat niet voor alle vormen van seksediversiteit. Bij babies met CAOS worden de testes tegenwoordig niet meer verwijderd, maar bij kinderen met CAH wordt meestal niet gewacht tot het kind zelf kan beslissen. Er wordt aangenomen dat kinderen met CAH ‘baat hebben’ bij een vroege niet-autonome, niet-geïnformeerde chirurgische behandeling. Artsen die zeggen dat intersekse kinderen niet meer geopereerd worden, herdefiniëren intersekse meestal als ‘kinderen waarvan we het geslacht totaal niet hebben kunnen vaststellen’. Op die manier kunnen ze kinderen waarvan ze zeggen dat het geslacht wel kon worden vastgesteld opereren.

Op grond van die operaties heeft Nederland eind 2018 krachtige aanbevelingen gekregen van het VN Comité voor het Verdrag tegen marteling om een einde te maken aan deze medische behandelingen. Dus ja, onnodige operaties zonder de toestemming van het kind zelf worden nog steeds uitgevoerd.