Organisation Intersex International – Nederland (OII Nederland) is de eerste Nederlandse contactgroep voor intersekse personen die strikt vanuit een mensenrechtenperspectief werkt. De contactgroep staat open voor alle intersekse personen, ongeacht het soort intersekse, en is de Nederlandse afdeling van Organisation Intersex International.

oiinederland.nl/