Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdt zich o.a. bezig met het onderwerp grondwet.