Kan bij de geboorte het echte geslacht worden vastgesteld?

Nee, niemand kan bij de geboorte van een kind het ‘echte’  geslacht vaststellen.  Intersekse kinderen worden geboren met een lichaam dat niet past in het beeld dat de maatschappij heeft van man of vrouw. Dat betekent dat bij de geboorte een sekse verondersteld wordt en dat tegelijk wordt aangenomen dat het kind een overeenstemmende genderidentiteit zal ontwikkelen. In ongeveer 5% van de kinderen blijkt die aanname niet juist te zijn. Het is niet te voorspellen wie bij die vijf procent zal behoren. Dus nee, het ‘echte’ geslacht van een intersekse kind is niet te voorspellen.

Wel blijkt dat de aannames over sekse en de nog te ontwikkelen genderidentiteit bij de ene vorm van seksediversiteit beter kloppen dan bij de andere vorm van seksediversiteit. Zo identificeren de meeste mensen met het Syndroom van Klinefelter zich als man, terwijl de meeste mensen met het Syndroom van Turner of Compleet Androgeenongevoeligheidssyndroom zich meestal als vrouw identificeren.

Omdat niet te bepalen is bij wie het veronderstelde geslacht overeenkomt met het ervaren geslacht, is het erg onverstandig om kinderen al kort na de geboorte medische behandelingen te laten ondergaan om het veronderstelde geslacht ‘te bevestigen’. Volgens de Verenigde Naties, de Raad van Europa, de Parlementaire vergadering van de Raad van Europa, en het Europees Parlement zijn zulke behandelingen een ernstige schending van de rechten van het kind die vervolgt zou moeten worden. In Nederland vind de overheid dat de ouders samen met artsen mogen beslissen of zo’n behandeling moet plaatsvinden.