De Intersex Society of North America was de eerste organisatie die openlijk opkwam voor de belangen van intersekse personen. Inmiddels is de organisatie niet meer actief. De informatie op de website is nog steeds toegankelijk, maar dikwijls niet meer up-to-date. Oprichtster Bo Laurent, toen werkend onder de naam Cheryl Chase, werkte na ISNA voor Accord Alliance.