Is intersekse hetzelfde als DSD?

Intersekse is niet hetzelfde als het door gezondheidswerkers gebruikte DSD. Die letters staan voor Disorders of Sex Development of Differences of Sex Development. Het gaat wel over de zelfde groepen, maar waar intersekse over mensenrechten gaat, gaat DSD over lichamelijke problemen en de medische behandeling. Onderstaand overzicht geeft in grote lijnen aan waarin intersekse en DSD van elkaar verschillen:

 • De intersekse gemeenschap…
 • De DSD-gemeenschap…
 • …werkt vanuit de sociale wetenschappen.
 • …werkt vanuit de geneeskunde.
 • …gaat uit van onze doorleefde ervaring.
 • …gaat uit van ons lichaam.
 • …ziet sekse als een spectrum.
 • …spreekt over de beste chirurgische technologie.
 • …spreekt over mensenrechten.
 • …spreekt over de beste chirurgische technologie.
 • …wil gelijkwaardigheid.
 • … discrimineert door trans en intersekse kinderen anders te behandelen.
 • … accepteert lichamelijke diversiteit.
 • … ontkent die diversiteit.
 • …werkt aan inclusie.
 • …werkt aan integratie.
 • …vraagt psycho-sociale ondersteuning omdat de maatschappij intersekse onvoldoende accepteert.
 • …biedt psychotherapie omdat het grote aantal zelfmoordpogingen zorgwekkend is.
 • … eist lichamelijke integriteit.
 • …biedt lichamelijke ‘normalisatie’.
 • …is tevreden met een goede ‘kwaliteit van leven’.
 • …is tevreden als we ‘normaal’ zijn gemaakt.
 • …wil de maatschappij veranderen.
 • …wil patiënten veranderen.
 • …werkt in de maatschappij.
 • …werkt in ziekenhuizen en patiëntenorganisaties.
 • In een woord: demedicalisering.
 • In een woord: medicalisering.
 • Maar het belangrijkste verschil is dat de intersekse-gemeenschap wordt geleid door intersekse mensen en de DSD-gemeenschap geleid wordt door gezondheidswerkers.