Is intersekse een derde geslacht?

Nee. De meeste intersekse mensen presenteren zich in de maatschappij als man of vrouw. Er zijn enkele intersekse mensen die intersekse als een derde geslacht beschouwen en zichzelf ook zo naar anderen presenteren. De internationale intersekseorganisaties hebben zich in de Verklaring van Malta uitgesproken tegen de erkenning van intersekse als een derde geslacht. Zij vinden dat er minder hokjes moeten komen in plaats van meer. Enkele intersekse personen hebben als geslachtsaanduiding een X in hun geboorteakte en paspoort. De X staat voor ‘geslacht is niet kunnen worden vastgesteld’ en is daarmee geen derde sekse.

Het ontwikkelen van een andere genderidentiteit dan bij de geboorte is verondersteld, kan lastig zijn voor intersekse personen. Dat geldt in het bijzonder voor mensen die kort na de geboorte zonder autonome en geïnformeerde toestemming een ‘normaliserende’ operatie hebben ondergaan. Door de sociale druk zullen zijn zich eerder presenteren als man of vrouw en niet als non-binair of intersekse.