ILGA staat voor International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (de doelgroepen B, T en I zijn later toegevoegd). Mensenrechtenorganisatie ILGA is een paraplu-organisatie voor meer dan 1200 organisaties uit 132 landen die werkt aan de gelijkheid van LHBTI personen en hun bevrijding van alle vormen van discriminatie. ILGA probeert dat doel te bereiken door wereldwijde samenwerking en ondersteuning van de leden. In 2008 werd ‘intersex’ aan de naam toegevoegd. ILGA is gevestigd in Genève, Zwitserland, en is vaak actief bij de VN in Genève.