European Union Agency for Fundamental Rights of Europees Agentschap voor de Grondrechten. De FRA voorziet de instellingen van de EU en de lidstaten van deskundig advies over een scala aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan de grondrechten van de inwoners van de EU.