Beslissingen van het Europees Parlement hebben invloed op de 28 lidstaten van de EU. Het Europees Parlement heeft zich in resoluties uitgesproken tegen de ‘normaliserende’ behandeling van intersekse kinderen en voor opname van discriminatie op grond van geslachtskenmerken in antidiscriminatiewetgeving