Beeld: Miriam van der Have

NNID zoekt bestuurs­leden!

Stichting NNID, Nederlandse organisatie voor seksediversiteit, is een professionele organisatie met een toezichthoudend bestuur en vijf medewerkers. NNID werkt aan de rechten van intersekse personen in en buiten Nederland. Binnen Nederland zijn de activiteiten gericht op de emancipatie van intersekse personen, betere zichtbaarheid in de maatschappij en vertegenwoordiging van het onderwerp intersekse in de politiek. Buiten Nederland werken we aan vertegenwoordiging van jonge intersekseorganisaties bij de Verenigde Naties. In beide gevallen beïnvloeden we het beleid en de besluitvorming. Daarbij werken we samen met intersekseorganisaties uit de hele wereld.

Omdat drie bestuursleden in dienst zijn getreden van de stichting en inmiddels zijn afgetreden als bestuurder, zoekt stichting NNID nieuwe bestuursleden.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de visie die is neergelegd in de Theory of Change en het Strategisch Plan. Het huidige strategisch plan loopt tot 2022. De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en monitoring van het beleid. De uitvoering van het beleid is gedelegeerd aan de uitvoerend directeur. De ontwikkeling van nieuw beleid vindt plaats in overleg met de directeur en de medewerkers.

Het bestuur vergadert eenmaal per drie maanden. Afhankelijk van de agenda vinden de vergaderingen plaats op het kantoor in Nijmegen of wordt er online vergaderd. Afhankelijk van de positie in het bestuur zal je ongeveer een of twee uur per week besteden aan het bestuurswerk.

De belangrijkste verantwoordelijkheden van de raad van bestuur omvatten:

Wie zoeken wij?

Vicevoorzitter/secretaris Als secretaris van het bestuur ben je verantwoordelijk voor de administratieve processen binnen het bestuur. Als vicevoorzitter van het bestuur (feitelijk de raad van bestuur) speel je een sleutelrol in het bestuur van de organisatie en treed je op als de belangrijkste sparringpartner van de voorzitter en de uitvoerend directeur. Een groot deel van de werkzaamheden wordt verricht door de secretarieel medewerker van NNID, waardoor de werklast beperkt blijft.

Penningmeester Als penningmeester van het bestuur ben je verantwoordelijk voor de budgettering, audit en algemene stabiliteit van de financiën van Stichting NNID. Je werkt hierin samen met de voorzitter, de uitvoerende directeur en de externe accountants. Samen met de medewerkers zorg je ervoor dat de stichting op de juiste wijze verantwoording aflegt aan de subsidieverleners. De werkzaamheden van de penningmeester worden geheel voorbereid door de directeur en de financieel medewerker van NNID, waardoor de werklast beperkt blijft.

Algemeen bestuurslid De algemene bestuursleden ondersteunen Stichting NNID met hun specialistische kennis en hun uitgebreide netwerk. Zij zijn een klankbord voor de directie en ondersteunen het bestuur waar nodig. Mensen met ervaring in beleidsbeïnvloeding, juridische procedures, internationaal recht en internationale belangenbehartiging zijn altijd welkom.

Wat verwachten wij?

Als bestuurslid sta je volledig achter de doelstellingen van Stichting NNID, zoals vastgelegd in de statuten, de Theory of Change, en het Strategisch Plan 2018-2022. Je hebt een hbo/academisch niveau van werken en denken. Je hebt ambities voor jezelf en de organisatie en bent gemotiveerd om de stichting te ondersteunen met je inspanningen en ideeën. Kennis van HR-management en -administratie wordt als een voordeel beschouwd. Je bent van onbesproken gedrag – als je benoemd wordt vragen we je een VoG te overleggen (uiteraard komen de kosten voor rekening van Stichting NNID).

Daarnaast zijn we op zoek naar de volgende kerncompetenties:

  • Leiderschapsvaardigheden
  • Uitstekende communicatieve vaardigheden
  • Stressbestendig
  • Teamspeler, maar in staat om zelfstandig te werken
  • Flexibel (bereid om ‘s avonds en in het weekend te werken)
  • Kennis van de Nederlandse en/of internationale lhbti-beweging.

Uiteraard worden intersekse personen van harte uitgenodigd te reageren op deze oproep, maar het bestuur staat ook open voor mensen die zich op een andere wijze betrokken voelen bij de interseksegemeenschap.

Wat bieden wij?

Wij bieden een uitdagende bestuursfunctie in het hart van het debat, met volop leermogelijkheden op het gebied van organisatiemanagement, strategische planning, fondsenwerving, human resources en internationale samenwerking. Als bestuurslid heb je de kans om professioneel te groeien en een sterk netwerk op te bouwen.

Dit is een vrijwillige positie, maar alle onkosten worden vergoed. Daarnaast ontvangen de bestuursleden voor bijgewoonde bestuursvergaderingen een geringe vergoeding voor hun tijd, het zogenaamde vacatiegeld.

Geïnteresseerd?

Bent je geïnteresseerd in het samen met andere bestuursleden leiden van een dynamische en snelgroeiende organisatie en ben je beschikbaar voor gemiddeld een tot twee uur per week voor een periode van twee jaar? Stuur dan vóór 1 mei 2019 een e-mail met je motivatie en je cv naar bestuur@nnid.nl ter attentie van  Inge Intven, voorzitter.

Idealiter zouden we graag zien dat kandidaten op 1 juni 2019 van start gaan.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met Miriam van der Have, directeur NNID, miriam.vanderhave@nnid.nl